αγγέλλω

αγγέλλω
(Α ἀγγέλλω)
φέρω αγγελία ή παραγγελία, αναγγέλλω, γνωστοποιώ
αρχ.
1. μέσ. αναγγέλλω κάτι για κάποιον
2. (μτχ. ενεστ.) ἀγγέλλων
αγγελιαφόρος, πληροφοριοδότης
3. (παθητ. μτχ.) τὰ ἀγγελθέντα ή ἠγγελμένα
είδηση, αγγελία.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἄγγελος
τα δύο -λλ- τού ἀγγέλλω < ἀγγέλ-j-ω, με αφομοίωση τού προσφύματος -j- προς το -λ-].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἀγγέλλω — bear a message aor subj act 1st sg ἀγγέλλω bear a message pres subj act 1st sg ἀγγέλλω bear a message pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αγγέλλω — άγγειλα, αγγέλθηκα, αγγελμένος (μόνο σύνθ.), αναγγέλλω, γνωστοποιώ …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀγγέλλετε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd pl ἀ̱γγέλλετε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀ̱γγέλλετε , ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 2nd pl ἀγγέλλω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄγγελλε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd sg ἄ̱γγελλε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 3rd sg (doric aeolic) ἄ̱γγελλε , ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 2nd sg ἀγγέλλω bear a …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγγέλλῃ — ἀγγέλλω bear a message aor subj mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message aor subj act 3rd sg ἀγγέλλω bear a message pres subj mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message pres ind mp 2nd sg ἀγγέλλω bear a message pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγγελλομένων — ἀγγέλλω bear a message aor part mid fem gen pl ἀγγέλλω bear a message aor part mid masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message pres part mp fem gen pl ἀγγέλλω bear a message pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγγελλόμενον — ἀγγέλλω bear a message aor part mid masc acc sg ἀγγέλλω bear a message aor part mid neut nom/voc/acc sg ἀγγέλλω bear a message pres part mp masc acc sg ἀγγέλλω bear a message pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγγελλόντων — ἀγγέλλω bear a message aor part act masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 3rd pl ἀγγέλλω bear a message pres part act masc/neut gen pl ἀγγέλλω bear a message pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἤγγελλον — ἀγγέλλω bear a message aor ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message aor ind act 1st sg (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 3rd pl (attic epic ionic) ἀγγέλλω bear a message imperf ind act 1st sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀγγείλατε — ἀγγέλλω bear a message aor imperat act 2nd pl ἀ̱γγείλατε , ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀγγέλλω bear a message aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”